CFA
civilfreedom@pol.social

@Watchdog_Polska Wznowienie postępowania przed NSA służyłoby rozstrzygnięciu merytorycznemu uwzględniającemu nową sytuację prawną. Natomiast żądanie w postępowaniu cywilnym odszkodowania na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji w związku z orzeczeniem trybunału mogłoby służyć precedensowemu obciążeniu państwa naprawą szkody wyrządzonej przez jego funkcjonariuszy w NSA. Zakończenie postępowania przed trybunałem nie przeszkadza inicjatywie zmiany zasad działania trybunału. Rzym upadł, trybunałowi i Radzie Europy też może to się zdarzyć wraz z utratą demokratycznej i moralnej legitymacji.

March 21, 2024
CFA
civilfreedom@pol.social

@Watchdog_Polska Czy są siły, czas i zasoby, by dochodzić zwrotu kosztów i wydatków od państwa na podstawie art. 77 ust. 1 Konstytucji oraz żądać, by Europejski Trybunał Praw Człowieka obowiązkowo przyznawał ich zwrot od państwa w takiej sytuacji? Brak zwrotu stawia pod znakiem zapytania uczciwość idei (koncepcji) tego trybunału.

March 21, 2024
CFA
civilfreedom@pol.social

@sws - Sąd Rejon. Gdańsk - Poł. w Gd., sygn. akt: IV Nsm 2290/22.

December 05, 2022
CFA
civilfreedom@pol.social

Organizacje społeczne potępiają aresztowanie w Polsce bezdomnej matki dokonane z zarzutu braku ciepłego miejsca dla dziecka. wolnespoleczenstwo.org/pl/zabe

November 26, 2022