CFA

The aim of the Civil Freedom Alliance (CFA) is to gather and to provide essential knowledge for protection of civil rights and freedoms. The CFA was created on the initiative of the civil society organisations: Stowarzyszenie Wolne Spoleczenstwo (SWS) of Poland, and the Polish-American Identity Heritage Supporting Board (IHSB), currently the representative of the CFA.

CFA
civilfreedom@pol.social

@sws - Sąd Rejon. Gdańsk - Poł. w Gd., sygn. akt: IV Nsm 2290/22.

December 05, 2022
CFA
civilfreedom@pol.social

Organizacje społeczne potępiają aresztowanie w Polsce bezdomnej matki dokonane z zarzutu braku ciepłego miejsca dla dziecka. wolnespoleczenstwo.org/pl/zabe

November 26, 2022