josefin

nerd of , , , and

Maker of things

★ ♥ ⚢

josefin
openess@skrivel.se

Can't believe we've done a third of the year already, we're almost at 34%.

Kan knappt fatta att vi gjort en tredjedel av året redan. Vi har gjort nästan 34%.

May 04, 2022
josefin
openess@skrivel.se

I was wondering why I felt so tired last night, but I just noticed I took twice my normal amount of steps yesterday, that might be it 🤔

Jag undrade just varför jag var så trött igårkväll.. Men så upptäckte jag att jag tog dubbelt så många steg som jag brukar igår, skulle kunna vara det 🤔

May 04, 2022
josefin
openess@skrivel.se

Express shipping 6 days. (with home delivery)
Standard shipping 6 days.

It arrived in five days, but I'm sure home delivery would have added a day 🙄

Anyway, I got my new keysmart today. I can sneak again.

Snabbfrakt, 6 dagar. (med hemleverans)
Standardfrakt, 6 dagar.
Den kom på fem dagar, men jag är säker på att heleverans hade tagit en dag till 🙄

Hursomhur, jag fick min nya keysmart idag. Jag kan smyga igen.

May 02, 2022
josefin
openess@skrivel.se

I've been really happy with the subscription I've had for calendar/contacts. However it ran out today and I'm even more happy with the self hosted calendar/contacts on my NAS.

Jag har varit riktigt nöjd med kalender-/kontaktprenumerationen jag haft för synkning. Nu löpte den just ut men jag är ännu mer nöjd med kalendern och kontakterna på min NAS

😊

May 02, 2022
josefin
openess@skrivel.se

I've got some new chopsticks today, they were sus!

Nya ätpinnar idag, Sus för suspekt 🤔

May 02, 2022
josefin
openess@skrivel.se
Two people with eye contact

Another picture from today. Me and @aliel at todays events. (I didn't take the picture, she did)

En bild till från idag. Jag och @aliel vid dagens evenemang. (Jag har inte tagit bilden, det gjorde hon)

May 01, 2022
josefin
openess@skrivel.se

A soap bubble from todays demonstrations.

En såpbubbla från dagens demonstation.

May 01, 2022
josefin
openess@skrivel.se

It's getting to that time of year where it's just worth carrying your camera around all the time. Nature is so nice here now!

Det börjar bli den tiden på året nu när det helt enkelt är värt att bära kameran med sig hela tiden. Naturen är så vacker här nu!

May 01, 2022
josefin
openess@skrivel.se

Updated my profile header, just for today 🙂

Uppdaterade profilbakgrundsbilden, bara för idag 🙂

May 01, 2022
josefin
openess@skrivel.se
foodpic / matbild

Thought I should share the finished thing. We've had one bag at the playground already, but these two are gonna be saved for another day..

Tänkte jag skulle dela dem klara också. Vi har ätit en påse redan på lekplatsen, men dehär två kommer vara kvar till en annan dag..

April 30, 2022
josefin
openess@skrivel.se

Not too many pictures today (there were people in them) but we tried out another playground! Had a great time!

Inte så många bilder idag (det är folk i dem) men vi prövade en lekplats till idag! Har haft en super dag!

April 30, 2022
josefin
openess@skrivel.se
foodpic / matbild

baking in the making..

Bakning på gång..

April 30, 2022
josefin
openess@skrivel.se
foodpic / matbild

Another bout of baking today.

En till omgång bakning idag!

😊

April 30, 2022